Digital fagskole i merkantile fag

Merkantile fag, REISELIV og ØKONOMI.

Informasjon om fagskole her.

Med digital fagskole forstår vi bruk av digitale læringsressurser i form avvideoforelesningerfilmsnutter, aktuelle fagspesifikke nettsteder mm, og bruk av digitale samarbeidsverktøy. Kommunikasjonen mellom student og veileder og mellom studentene som gruppe, støttes av digitale verktøy. Den digitale fagskolen benytter en læringsplattform, tar i bruk blogg, Skype, Twitter, samskrivingsverktøy - eller de verktøy som til enhver tid støtter arbeidet best.

 

NDLA-logoDen digitale fagskolen benytter der det er mulig åpne og fritt tilgjengelige læringsressurser som vi for eksempel finner på

http://ndla.no

 

Vi bruker CC-lisensiering på egetprodusert materiale. Utdanningen skal gi studentene solid kjennskap til den digitale almenningen, skal gi digital dannelse og innsikt i de mulighetene utviklingen innenfor dette feltet gir.

Den digitale fagskolen skal kjennetegnes ved

  • Helhetlige læringsforløp og digitale læringsformer.
  • IKT-støttet kunnskapsbygging ved å ta i bruk muligheter i ny teknologi med tanke på studentenes kunnskapsutvikling i et digitalt læringsfellesskap.
  • En felles infrastruktur og samarbeidsverktøy som åpner for og støtter deltakelse fra næringsliv
  • En delekultur der læringsressurser utvikles med CC-lisensiering

Fagveileder skal ha en tydelig tilstedeværelse på nettet slik at studentene til enhver tid vet hva som forventes av dem i form av veiledningsmøter og obligatoriske innleveringer, avtaler og aktivitet i praksismoduler.