Fagskolens struktur

http://www.digifag.no/sites/default/files/moduler.jpgFagskolen er bygd opp av moduler som hver for seg utgjør en stipulert arbeidstid for studenten på 400 timer. Dette tilsvarer ¼ årsenhet og vil gi 15 fagskolepoeng. Hver modul er bygd opp av inntil 10 fagemner med tilhørende læringsressurser og en obligatorisk innleveringsoppgave.

Utdanningstilbudet har en fellesmodul med innføring i regnskap og kommunikasjon/salg, og studentene kan deretter velge økonomifag eller reiselivsfag. Parallelt med modul 2 og modul 3 gjennomføres en praksismodul. Utdanningen består av til sammen 4 moduler.

Studiet er ett årig og gir til sammen 60 studiepoeng, men kan legges ut over to år for lettere å kombineres utdanning og arbeid.