Gjennomføringsmodell

Den digitale fagskolen er et distribuert og fleksibelt studietilbud som kan gjennomføres samtidig som studentene er i arbeid. Det er et ettårig studium som kan strekkes over to år eller mer. Ettersom studiet er moduldelt er det mulig å bygge opp egen kompetanse over tid. Modellen er svar på behov som næringsliv i regionene har signalisert. Ansatte trenger økt kompetanse, men tilgjengelighet der du bor og mulighet til å kombinere med jobb er for mange en forutsetning for å utdanne seg videre i voksen alder.

 

Det faglige innholdet er også utviklet i nært samarbeid med næringslivet. Det er etablert faggrupper med representanter fra det lokale næringslivet i regionene, og gruppene har En faglig arbeidsgruppe fra skolene har utviklet de ulike emnene som modulene inneholder. En faggruppe fra næringen har kvalitetssikret at faglig innhold/ kompetansemål er i samsvar med næringens ønske. Utvikling av læreplanmål er også gjort i samarbeid med næringslivet, og danner grunnlaget i den pedagogiske og metodiske oppbyggingen av fagskoletilbudet. Fagskoletilbudet er utformet med undervisning og læringsaktiviteter som gjør det mulig for hver av studentene å nå målene som er satt. Dette krever et mangfold av fagstoff og læringsaktiviteter på ulike nivåer som tilrettelegger for en sammensatt studentgruppe. Det krever samtidig en distribusjonsmodell som gjør det mulig for studentene å nå de fastlagte målene ved egne studier kombinert med arbeid.