Hjem

Kontaktpersoner

 Marit Flak Stovner Administrativ leder YNF
Marit Flak Stovner
Tlf.: 74 12 63 52
E-post: marit-flak.stovner@ntfk.no
Rektor
Ytre Namdal videregående skole og fagskole 

  Administrativ leder Stjørdal fagskole
Anders Hov
Tlf.: 74 83 94 02
E-post: anders.hov@ntfk.no
Rektor
Ole Vig videregående skole og Stjørdal fagskole

Rolf Christian Dahl  Administrativ leder Hadsel fagskole
Rolf Christian Dahl
Tlf.: 75 65 58 04
E-post: rolf.christian.dahl@nfk.no
Rektor
Hadsel videregående skole og fagskole

Hans Gunnar Hansen  Faglig leder
Hans Gunnar Hansen
Tlf.:
E-post: hansg.hansen@nfk.no
Leder fagskole/lærer
Hadsel videregående skole og fagskole

  Faglig leder
Asgeir Finserås
Tlf.: 74 83 93 35
E-post: asgeir.finseras@ntfk.no
Avdelingsleder
Ole Vig videregående skole og Stjørdal fagskole

  Faglig leder
Kåre Kvaløy
Tlf.: 74 12 64 10
E-post: kare.kvaloy@ntfk.no
Faglig leder
Ytre Namdal Fagskole, Nautisk linje 

Brita Lauten Jakobsen  Sos.ped rådgiver YNF
Brita Lauten Jakobsen
Tlf.: 74 12 63 26
E-post: brita-lauten.jakobsen@ntfk.no
Sos.ped rådgiver
Ytre Namdal videregående skole

 Kjartan Tørum Sos.ped rådgiver YNF
Kjartan Tørum
Tlf.: 74 12 63 56
E-post: kjartan.torum@ntfk.no
Yrkes- og utdanningsveileder
Ytre Namdal videregående skole

  Spes.ped rådgiver YNF
Annette Tøndel Storleer
Tlf.: 74 12 63 51
E-post: annette-tondel.storleer@ntfk.no
Oppfølgingstjenesten
Ytre Namdal videregående skole

  Helsesøster
Grete Johansen
Tlf.: 74 39 33 38
E-post: grete.johansen@vikna.kommunen.no
Vikna kommune