Lærestoff

 

I hovedsak arbeider studentene individuelt eller i grupper med oppgaver og læringsressurser som de har tilgang til digitalt, og de kan kommunisere med veileder ved behov.

http://www.digifag.no/sites/default/files/7634-195-9_nettbasert.jpgDe digitale læringsressursene er:

 • fagtekster / pensumstoff
 • aktualiteter
 • oppgaver
  • enkle oppgavetyper som f.eks multiple choice
  • gruppeoppgaver
  • individuelle oppgaver
  • større prosjektoppgaver (case)
 • video og filmer
 • forelesninger

I tillegg til det digitale lærestoffet er det utviklet kompendier og tekster som er linket opp som fagressurser og støtter de digitale ressursene. Studentene og lærerne/veilederne vil ha tilgang til integrerte verktøy for jobbingen med ressursene. Flere «web 2.0»-verktøy som blog, wiki, mikroblog (kortmeldinger tilsv. twitter) og kalender ligger rundt fagstoffet og oppgavene. Denne arenaen åpner for stor grad av samjobbing på tvers av den fysiske plasseringen av studentene. Samtidig kan student og lærer ha 1:1 jobbing uten innsyn av de andre i gruppen.

God tilgang på læringsressurser, tilrettelagte læringsaktiviteter og en strukturert gjennomføringsmodell med noen få samlinger, krav om obligatoriske innleveringsoppgaver med vurdering, og undervisningtilbud/forelesninger på nett, i sanntid eller på egen PC når det passer, skal sikre kvalitet i opplæringen