Merkantile fag

Den digitale fagskolen tilbyr utdanning i merkantile fag. Studentene kan velge mellom utdanning i reiseliv eller økonomi. Grunnmodulen er felles for begge retningene. Deretter velger studenten hva han eller hun ønsker å fordype seg i.

Utdanningstilbudet er ettårig, men da det er lagt til rette for å kombinere studier med arbeid. Det anbefales å strekke studiet over lengre tid, fra 1 1/2 - 2 år.

Studiet kan gjennomføres som rent nettstudium med både undervisning og veiledning via digitale kanaler/verktøy, men det er også tilrettelagt for en oppstartsamling og noen få samlinger underveis der dette er ønskelig.

dokker-logo

Fagskolen er en videreutdanning bygd på fagbrev i relevante fag, og den praktiske orienteringen videreføres ved at studiet inneholder en praksismodul som utgjør 25% av studiet. Studenten får faglig veiledning fra en fagperson og arbeidet dokumenteres i et eget dokumentasjonsverktøy: Dokker