Tekniske løsninger

 

	 http://www.digifag.no/sites/default/files/LB_internett_klode__148631c.jpgTilgjengelig og fleksibel fagskoleopplæring er sentralt, og de tekniske løsningene som er valgt skal medvirke til dette. Webbasert distribusjon av læringsressurser, interaktivitet og web 2.0, digitale verktøy for veiledning og digitale verktøy for studentpresentasjoner.

Læringsressursene er standardisert i undervisningspakker, både faglig innhold og undervisningsforløp, for å sikre kvalitet og gjenbruk. Læringsplattformen (LMS) ivaretar de studentadministrative oppgavene.

Fagskolen har valgt enkle løsninger som ikke stiller store krav, hverken til studentenes digitale kompetanse eller det utstyret de har tilgang til. Gjennom et langt samarbeid med NTNU har vi høstet gode erfaringer med bruk av internett til formidling av sanntid forelesninger (streaming) der studentene har mulighet til å kommunisere med forelesere som om de var til stede i forelesningssalen. Noe undervisning gjennomføres på denne måten. Forelesninger blir bearbeidet og forbedret i etterkant, og tilgjengeliggjort for nedlasting.