Veiledning

Studentene på fagskolen i merkantile fag, i økonomi eller reiseliv, har egen faglig veileder med solid kompetanse og erfaring fra undervisning. Fagveilederen følger studenten fra studenten er tatt inn, utarbeider en studieplan i samarbeid med studentene og gir løpende tilbakemeldinger  på de innleverte oppgavene. Det er obligatoriske innleveringsoppgaver som evalueres, men studentene kan også få hjelp og støtte underveis i arbeidet med oppgavene. I noen tilfeller anbefales gruppeoppgaver, og fagveileder vil da veilede gruppen samlet. Den digitale fagskolen benytter da gruppesamtaler på Skype eller lignende verktøy.

I tillegg kan studentene få rådgivning fra studieveileder/rådgiver på hver av tilbyderskolene. Her viser vi til informasjonen som ligger under Kontakt oss.